skip to Main Content

Clarity Booking

Clarity Booking är ett bokningssystem för events, som t ex kurser, seminarier och presentationer. Nya events kan skapas snabbt och enkelt genom att återanvända resurser som agendor, personer och platser.

Kommande events visas i en lista eller på er karta, och varje event beskrivs med text, bilder, personer som håller i eventet, lokalen där eventet äger rum (med karta), mm. Vid bokning får man en bekräftelse via mail med en länk för att avboka eller ändra bokningen.

För administratören finns flera verktyg, som statistik och grafer över bokningar, möjlighet att lägga in platser, personer och agendor i som kan återanvändas i flera event, rapporter, och möjlighet att kopiera events till andra datum eller upprepa events varje vecka, mm.

Med hjälp av responsiv design anpassar sig Clarity Booking till mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Detta gäller både den publika bokningssidan och administratörskonsolen.

En unik fördel med Clarity Booking är att det är anpassningsbart till varje kund. Utveckling av kundunika funktioner är inkluderat utan extra kostnad i vissa prispaket.

Läs mer om Clarity Booking på bokningssystemets egna webbplats.

Se en demo för hur publicerade kurser kan se ut med Clarity Booking.

Back To Top